OPEN STUDIO - SHANTA RAO - OM: PORTFOLIO

„Lehké gradace tónu a textury se míhají přes výtečné povrchy abstrakcí bez názvů vytvořených Rao (všechny práce v roce 2015), tepané ze sítotisků a zářezů vyražených do pryže, linolea, hutného černého papíru či do měděných plátů. Technicky tisky, které je možno zároveň překládat jako kódovanou informaci pixelu rekonstituovaného jako stopa, v pohybu mezi těmito módy pak vzniká poetický náboj (...)"
Phil Taylor, Artforum, Říjen 2015

Práce Shaty Rao (žije a pracuje v Paříži a původem je indicko-francouzského) evokují otázky vzniku. Vypůjčování transformativních trajektorií láká k různým technikám počítačovým a mechanickým, objekty – text, zvuk nebo obraz – se emancipují od jejich původu a ztělesňují se jako avataři : pixely se chovají jako částice zasahující měděné pláty; plochý inkoust absorbuje jehličkové obrazy; Hertzovy frekvence jsou přeneseny do audio-digitálních dat dále formovaných do měkké hmoty; gesta se stávají diagramy a poté elektronickými krajinami; algoritmy prostupují do pryžových povrchů; literární texty se proměňují do sítotisků, jejichž kompozice pramení v binárním kódu. Změna jazyka, změna formy, změna hmoty.

Fungující autonomním způsobem, stejně dobře jako části instalací, jsou její práce výsledky umělecké praxe založené na paradigmatech viditelnosti objevující se s počítačovými technologiemi a jejich řemeslné rozšíření do hmoty. Přesto to není záležitost digitálního umění, které se zobrazuje v nehmotném seskupení, nebo se stává materializovaným prostřednictvím strojů podřízených počítačovému modelu, ale kombinační přístup v tomto bodě konvergence mezi abstrakcí digitálního kódování a materiálových avatarů, kteří jsou od něj osvobozeni.


Shanta Rao UNTITLED  mixed media, 119 x 84 cm - 46 7/8 x 33 1/16 in.
Shanta Rao UNTITLED mixed media, 119 x 84 cm - 46 7/8 x 33 1/16 in.
Shanta Rao UNTITLED  mixed media on copper, 52 x 40 cm - 20 1/2 x 15 3/4 in.
Shanta Rao UNTITLED mixed media on copper, 52 x 40 cm - 20 1/2 x 15 3/4 in.
Shanta Rao UNTITLED  mixed media on steel + magnets, 120 x 91 cm - 47 1/4 x 35 7/8 in.
Shanta Rao UNTITLED mixed media on steel + magnets, 120 x 91 cm - 47 1/4 x 35 7/8 in.
Shanta Rao How the Stranger vainly endeavoured to reveal to me in words the mysteries of Flatland in collaboration with Jean Bre
Shanta Rao How the Stranger vainly endeavoured to reveal to me in words the mysteries of Flatland in collaboration with Jean Bre