MARIE DE BRUGEROLLE: "WHO'S THAT GUY? TELL ME MORE ABOUT GUY DE COINTET" PORTFOLIO

Guy de Cointet byl klíčovou postavou v 70. a 80. letech nově se vynořující scény konceptuálního a performance umění na Americkém západním pobřeží. Ve svých nelineárních a často absurdních narativních strukturách využíval scénické kulisy a divadelní přístupy k naprostému převrácení vztahů mezi slovy, tvary a významy. Jeho dlouhodobá spolupráce s herci, zájem o divadlo ale i určité zneužívání jednoduchosti modernistických forem, stejně jako využívání "ready made jazyka" soap oper a reklam z něj témeř 20 let po jeho předčasné smrti činí jednoho z nejdůležitějších předchůdců současné performance.

projekce bude pokračovat diskuzí s autorkou filmu, kurátorkou Marie de Brugerolle

dokumentace události
dokumentace události
dokumentace události
dokumentace události
dokumentace události
dokumentace události