Agnieszka Grodzińska: OPEN STUDIO

Když se vyšplháte nahoru do horního patra Karlin Studios, kde můžete najít ateliér rezidentky Agniezsky Grodzińské, je lepší si hned nesedat na rozkládací železnou židli. Může to totiž bolet. A navíc to ještě zanechá otlačeniny v podobě křížů na Vašem pozadí a stehnech. V učebnách si tedy člověk stejně nesedá bez vyzvání a ateliér této polské umělkeně bezpochyby tyto dobře známé prostory připomíná. Agniezska přetvořila její zájem o témata jako věda, umělecká výchova, disciplína a zkoušení mezi tutorem a vyučovaným do umělecké scénografie jejího studia.

 

Agniezska Grodzińska se narodila v roce 1984. Žije a pracuje v Poznani. V roce 2009 dokončila studia na Fakultě malby a Umělecké výchovy na Akademii výtvarných umění v Poznani. V roce 2014 dokončila doktorát v malbě na Univerzitě v Poznani. V současnosti učí Akademii výtvarných umění ve Štětíně a Poznaňské Unverzitě medicínských věd. V roce 200í obdržela stipendium v rámci programu “Mladé Polsko”, založené polským ministerstvem kultury. V roce 2011 obdržela další stipendium Ministerstva kultury a národního dědictví. Pracuje s malbou, kolážemi a instalacemi a účastnila se mnohých samostatných i skupinových výstav. 

 

Prezentace v Karlin Studios je učitou vizuální antropologií. Grodzińska pracuje s fotografiemi nalezenými v pražských antikvariátech, vytváří instalace inspirované formami a motivy se kterými se setkala během rezidenčního pobytu a filmy které natočila v pražských institucích spojených se vzdělávaním a formováním. Umělkyně pracuje s náhodou a dovoluje jí hrát významnou roli ve tvůrčím procesu. Její fotografie a videa z psychiatrické léčebny v Bohnicích, muzea na Vírkově a Akademie výtvarných umění v Praze jsou významnou součástí v kontextu výstavy. Tato místa, použitá jako jakýsi startovní bod k živé ale zároveň velmi intimní práci, se vepsali do prostoru ateliéru-učebny. Smíšeny s mnoha dalšími elementy se odvracejí od původních významů a dávají nový smysl objektům a vzájemným vztahům. Výstava se tak také dotýká tématu utváření vkusu a s ním spojéné priviligované pozice. Pracuje s situací, kdy je umělecké vzdělání záležitostí elitní a izolované od reality. Zároveň však Grodzińska pracuje se specifickým místem a realita je pro ní důležitým referenčním bodem. Lokální se stává univerzálním a dochází ke kritické proměně delikátním způsobem. V rámci vlastního uměleckého jazyka překračuje Foucaultovský výzkum mezi věděním a mocí a to přesto, že její práce se k dílu tohoto francouzského myslitele obrací. Zároveň se však dotýká i příjemných aspektů formování se. Tak jako nezbednost, zlobivost a neposlušnost studentů si Grodzińska pohrává konvencemi v rámci vlastních prací. V akváriu najdeme baby karotky, ve spárách pod podlahou se schovává ženský pinokio zatímco nad hlavou nám visí nafukovací ruka která nás upomíná o tom, že “jedna ruka netleská.”

 

Umělecké intervence Grodzińské v atliéru jsou aktem který Gayatri Spivak nazývá vyjednáváním o hranicích násilí. Distancováním se, určuje umělkyně tyto hranice pouze jako konvenční a prchavé. Její práce se stávají vizuální sabotáží hlavních intelektuálních trendů. Racionalita vědeckého procesu se střetává s iracionálnem umění - tak jako na čisté, bílé podlaze ateliéru si někdo může všimnout malé skvrny, která se ukáže být propadlištěm.

 

Zofia Nycz


Agniezska Grodzińska je současnou rezidentkou programu A.I.R. FUTURA - rezidence Praha s podporou Visegrádského fondu pro umělecké rezidenční programy – Vizuální a zvukové umění. (here add please link to http://visegradfund.org/)


Agnieszka Grodzińska : Open Studio - Install shot
Agnieszka Grodzińska : Open Studio - Install shot
Agnieszka Grodzińska : Open Studio - Install shot
Agnieszka Grodzińska : Open Studio - Install shot
Agnieszka Grodzińska : Open Studio - Install shot
Agnieszka Grodzińska : Open Studio - Install shot
Agnieszka Grodzińska : Open Studio - Install shot
Agnieszka Grodzińska : Open Studio - Install shot