2017: Martin Vongrej: PORTFOLIO

Martin Vongrej patří ke klíčovým představitelům mladé generace umělců navazujících na odkaz neoavantgardy a existenciálně založeného konceptuálního umění. Své práce vytváří jako intuitivní a současně systematické instalace, zabývající se problematikou vědomí a duchovního vnímání. Komponuje je z nalezených i fabrikovaných objektů, maleb, fotografií, kreseb a pojmů, využívaje jednoduché metody zmnožení. Společně sestavené jsou obzvláště vnímavé vůči výstavnímu prostoru. Martin Vongrej ve svých dílech často kombinuje obrazy a texty, ve kterých nově definuje elementární prvky zkušenosti s prostorem a časem. Jeho díla prozkoumávají hranici mezi viditelným a neviditelným světem. Častým motivem jeho děl je zrcadlení, rotace, opakovatelnost a gramatika nevyslovitelného. Martin Vongrej vytváří situace, vycházející ze záznamů každodenního života, při kterých pracuje s rozšířeným vědomím sebe a bezprostředním kontaktem s nejbližším okolím. V roce 2010 se zúčastnil na přehlídce současného umění Manifesta 8, Evropské bienále současného umění ve španělské Murcii s prací "Pozorující se vědomí". Kromě toho se představil několika samostatnými výstavami na Slovensku a v Čechách. Získal stipendia od Kone foundation (FI) v roce 2013 a Terra foundation (USA) 2015. Jeho práce je zastoupena ve sbírce Fondzione Morra Greco. Martin Vongrej je je současným rezidentem programu A.I.R. FUTURA s podporou Visegrádského fondu pro umělecké rezidenční programy – Vizuální a zvukové umění. (http://visegradfund.org/)


Daniel Grúň


Found Psycho-geometry, 2016
Found Psycho-geometry, 2016
 'Consciousness Into Alphabet, acrylic on wall', dimension refered to space possibilities, 2010
'Consciousness Into Alphabet, acrylic on wall', dimension refered to space possibilities, 2010
Thought Space, 2014
Thought Space, 2014
Duration (Definition of visible presence of object, notion about constant re-depiction of visible – duration.) 2016
Duration (Definition of visible presence of object, notion about constant re-depiction of visible – duration.) 2016