2020: Jan Kostohryz

Objekt postele se někdy může jevit jako středobod lidského fungování. Pokud je náš životní prostor omezený, tak jako malý pokoj ve studentském bytě Jan Kostohryze, může nám postel vytvořit místo nejen ke spánku nebo sensualitě, ale i ke kontemplaci, snění, práci, nebo k jídlu. Proto je tento předmět středobodem současné tvorby tohoto umělce, pracujícího v plošných výtvarných disciplínách jako kresba, malba a reliéf.


Důležitost banality Kostohryz nazírá zpracováním narativních výjevů, zobrazujících jeho vrstevníky v situacích trávení volného času. Jde pak o jakousi subjektivní dokumentaci jeho generace a okolí. Někdy se v takové scéně objeví kus hmyzu, pavouk ve vaně nebo klíště na zádech. Konfrontace člověka s hmyzem pak způsobí nepoměrný střet mezi námi a něčím, čemu jsme většinou schopni věnovat jen okamžik pozornosti.


Jan Kostohryz je absolventem Akademie výtvarných umění, prošel ateliery malby, grafiky a sochařství.

Klíště, 2018
Klíště, 2018
Klíště, 2019
Klíště, 2019
Klíště, 2017
Klíště, 2017
Klíště, 2018
Klíště, 2018
Komár u bazénu, 2018
Komár u bazénu, 2018
Mravenci ve spacáku, 2020
Mravenci ve spacáku, 2020
Můra na obrazovce, 2019
Můra na obrazovce, 2019
Můra v kuchyni , 2019
Můra v kuchyni , 2019
Postel, 2020
Postel, 2020
Pavouk na stěně, 2016
Pavouk na stěně, 2016
Pavouk ve vaně, 2017
Pavouk ve vaně, 2017