nyní!
20/06/2017
AUTO ITALIA

Auto Italia: Loss Leader

kurátor: Christina Gigliotti 

venisáž 20. června 18.00

do 10. září 2017

   

nyní!
20/06/2017
Lenka Klodová

Lenka Klodová: Napřed úcta, potom láska

kurátor: Michal Novotný

vernisáž 20. června od 18 hodin

do 10. září 2017

nyní!
20/06/2017
Hanne Lippard

Hanne Lippard: *ahem* 
kurátor: Christina Gigliotti
vernisáž 20. června 18.00

do 10. září 2017

nyní!
20/06/2017
Romana Drdová

Romana Drdová: Písmo bez kostí
kurátor: Michal Novotný
vernisáž 20. června 18.00

do 10. září 2017