TEÓRIE ČTYŘ VAJEC

Umělci: Honza Zamojski 

 

Kurátor: Michal Novotný 

 

Od 02/04/2015 do 10/05/2015

 

V ideálním světe budou ideální vejce mít podobu ideální oválné geometrické formy s ideálním kulatým žloutkem ve středu okolo obklopeným bílkem. Po vaření a příčném krájením našeho exempláře uvidíme zmenšený model oběžné dráhy Země kolem Slunce.  Oba systémy - kosmický a lidský - jsou uzavřené a komplementární, vitalita jedné z částí závisí na té druhé. Prostor mezi povrchem žloutku a skořápky je, v měřítku kosmickém, oblastí vlivu naší nejbližší hvězdy na naši planetu. V "Teorii čtyř vajec” je klíčovým elementem syntetický obraz poloviny vejce - uzavřený systém s jádrem a jej obklopující atmosférou. Cílem této teorie je popsat samostatný, ale z širší perspektivy také cyklický a stále znovu se opakující umělecký proces vytváření Díla. Dílo je klíčovým elementem umělecké Praxe. Teorie popsaná v tomto textu však může být zároveň rozebrána na ilustračním nákresu. Pokud bychom začali hledat analogie v našem běžném chápání, asi bychom se zeptali: Co bylo dříve, vejce nebo slepice?

Proces vytvoření něčeho, nebo obecně řečeno Díla, může být rozdělen na dvě paralelní oblasti - oblast myšlenkovou a účinkovou. Ty jsou poté dále rozděleny na další stejně symetrické oblasti. Oblast kognitivního nebo poznávacího uvažování - Inspirace, je vším co kreativně pracující osoba vnímá pomocí smyslů: zraku, hmatu, čichu, sluchu a  chuťi. Oblast nekognitivního uvažování - Intuice, kterou někteří nazývají duší, a jiní instinktem, je těžko vysvětlitelná, někdy iracionální a v některých případech určitě závádějící. Na druhé straně odráží oblast myšlenkovou oblast účinku, která je stejně rozdělená na část materiální a ideální. Materiální efekt je Věcí dostupnou naším smyslům. Ve stále opakujícím se koloběhu kreativního cyklu se Věc může stát Inspirací.  Výsledek, který je nedefinovatelný a nepoznatelný je Idea, ale ten který nemůže být zhmotněn a vyjádřen slovy, je věc které občas říkáme “otisk doby”. Čtyři části obou sfér jsou na nákresu vyznačeny specifickými barvami jejichž volba byla inspirována vyobrazením viditelného spektra barev. Intuice je černá (barva mimo spektrum viditelného světla), Inspirace je kobaltově modrá, Idea je žlutá jako barva Slunce a Věc je červená jako planoucí kus uhlí.  

Aby cyklus Díla začal fungovat, musí dojít ke komunikaci mezi myšlenkovou a účinkovou oblastí. Stejně jako základní rozdělení na dvě části je i tato komunikace duální. Může se objevit způsobem, který je čistě kognitivní, jako je Racionalizace, nebo čistě materiální jako je Tvorba. V momentě kdy se oba procesy protnou, dochází k výjimečnému, ale nesmírně důležitému okamžiku -  Bodu Satisfakce. Ten se objeví dlouho před hotovou Ideou nebo Věcí, protože po překročení linie, která dělí oblast reflexe od oblasti účinku, již dochází k čistému uskutečněňování ideí.
Pokud bych chtěl vztahovat Teorii Čtyř Vajec zpět na sebe, v podstatě by vypadala takto: mám intuitivní potřebu (Intuice) strukturovat svět hmoty (Věc) a ideí (Idea) okolo mne, a to je důvodem, proč inspirovaný (Inspirace) teoretickými úvahami spisovatelů, básníků a umělců a také nejrůznějšími artefakty, neustále přemýšlím nad tím jak (Idea) sdělit vlastní vědění logickým způsobem, například napsáním tohoto textu (Věc). Všechno toto dohromady vytváří Dílo, které je součástí většího celku - Praxe.

 

 (1) Vzhledem k pojmům se kterými zde pracujeme - Intuice, Inspirace, Idea a Věc (v orig. Item - pozn. překl.) bychom rovněž mohli odkazovat k “Teorii čtyř I”

 
Výstavu podpořil Instytut Adama Mickiewicza

 
AKTUÁLNĚ! Brud: Thingamajig 03/03/2017 16/04/2017 Brud: Thingamajig AKTUÁLNĚ! Universal Hospitality 2 03/03/2017 16/04/2017 Universal Hospitality 2 AKTUÁLNĚ! Wandering Wombs: Full stop (.), Time 03/03/2017 16/04/2017 Wandering Wombs: Full stop (.), Time JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava 09/12/2016 19/02/2017 JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava ROY DA PRINCE 09/12/2016 19/02/2017 ROY DA PRINCE IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda 09/12/2016 19/02/2017 IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) 01/11/2016 AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) MARTIN ZET: | 24/09/2016 27/11/2016 MARTIN ZET: | PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA 24/09/2016 27/11/2016 PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA Anna Franceschini (IT) / André Romão (PT) / Ana Manso (PT) / Iza Tarasewicz (PL) / Diogo Evangelista (PT) / Henning Lundkvist (SW) / Matyáš Chochola (CZ) / Nikolai Nekh (RUS) / Azar Alsharif (NO/IR) / Nuno da Luz (PT) VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ 21/06/2016 11/09/2016 VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ Maxime Boidy + Pierre Paulin + Tan Lin; Kasper Bosmans + Marthe Ramm Fortun, Jan Brož + Barbora Kleinhamplová, ​Elaine Cameron-Weir + Carlos Reyes + Ben Schumacher, Andrew Dorsey, Sonja Engelhardt + Thom Kubli, Jason Hendrik Hansma + Vivian Sky Rehberg, Huang Xiaoli + Li Jinghu + Li Yueyang + Yang Zi + Zhang Xiyuan, K.r.m. Mooney, Parallel Practice; Augustas Serapinas; Allison Somers, Nicholas Aung Sung ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel 21/06/2016 11/09/2016 ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel kurátor: Karina Kottová JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) 16/04/2016 05/06/2016 JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) THOMAS JEPPE: Neo-Lad 16/04/2016 05/06/2016 THOMAS JEPPE: Neo-Lad KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy 16/04/2016 05/06/2016 KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy NEOLASTOSCOPE 26/01/2016 27/03/2016 NEOLASTOSCOPE Matthijs Munnik