KDYŽ SE ZDROJE ODMLČÍ

Umělci: Lawrence Abu Hamdan, Zbyněk Baladrán, Danilo Correale  / Adelita Husni-Bey, GCC, Goldin+Senneby, Uriel Orlow, Vladislav Shapovalov, Mikhail Tolmachev 

 

Kurátor: Silvia Franceschini a Valerio Borgonuovo 

 

Od 02/04/2015 do 10/05/2015


Výstava vychází z pojetí politické reality jako spletitého systému aktérů a mocí, kde se informace, událostí a příběhy protínají a fungují způsobem, který uniká našemu porozumění. Tento obraz komplexnosti může jednoduše charakterizovat každodenní pocit jednotlivce exponovaného realitě zpravodajství. Letmé záblesky svědčící o existenci skrytých finančních struktur, únik informací o globálním dohledu nebo prosakování geopolitického soupeření v pozadí všechny jen posilují dojem přítomnosti neproniknutelných, ale racionálně rozvinutých strategií, skrytých před veřejností a obecným povědomím. Výstava Sources Go Dark[1] se zajímá o strategie, které stojí za mechanismy tajemství a skrývání se, transparentnosti a pravdy, digitálních obrazů a kulturní produkce. Vychází však z postojů a postupů využívaných v produkci současného umění. 

Pojem strategie pochází původně z jazyka z vojenské teorie. Zde označoval vyspělý program vyvinutý pro dosažení určitých cílů za nejistých podmínek. Dnes je však možno jej aplikovat na různé obory sociální činností, včetně (a to nejen) umělecké praxe. Výstava si tak klade otázku: jakým způsobem vůbec můžeme používat poznávací schopnosti tváří v tvář nejistotě současného života?

Vystavená díla pojímají strategii jako objekt svého výzkum a jako metodologický a pracovní nástroj zároveň. Vizuální kultura a její role v masové komunikaci je analyzována prostřednictvím materiálu z devadesátých let, doby první dekády sloučení globálních systémů trhu, války a šíření a cirkulace digitálních obrazů. Chronologický rámec výstavy se však rozšiřuje až do současnosti se zdůrazněním rituálů a mechanismů moci existujících na hranici veřejného a soukromého prostoru Západního a Středo-východního světa. Současné konvence o tom, co je svědectví určité události, jaké jsou vizuální a audio režimy toho, co je pojímáno jako pravda a jaký je její vztah k disciplinující a vojenské technologii, jsou zde prozkoumávány s až forenzním přístupem. Pozice umělce jako stratéga v uměleckém světě je reflektována přes politiku autorství, která je založena na delegování zodpovědnosti na samotný předmět vyšetřování - situaci, kdy pozice aktivního producenta zůstává prázdná. 

Výstava se také pokouší uvolnit prostor pro příběhy doposud vyloučené z historické paměti a představit subjektivní vize možného sociálního a ekologického kolapsu. Spojením slepých skvrn historie jako vědy a dystopických očekávání zániku se pokouší redefinovat klíčový koncept strategie jako pochopitelného vzorce v proudu rozhodnutí, které utvářejí budoucnost a zároveň se snaží rozšířit kritické povědomí prezentací alternativních pohledů na současnou realitu.

 

(1) Název výstavy pochází z rozhovoru s Edwardem Snowdenem, bývalým systémovým administrátorem amrické agentury NSA, (od roku 2013 v dočasném ruském azylu) ve kterém se pokouší vysvětlit perspektivu tajných služeb na svět jako systém pochopitelný skrze dynamiku zdrojů informací.

 

Výstavu podpořil Swiss Art Council Pro Helvetia, Instituto Italiano di Cultura

 

 


Zbyněk Baladrán
Zbyněk Baladrán
GCC/Inaugural Summit, Morschach, 2013
GCC/Inaugural Summit, Morschach, 2013
Vladislav Shapovalov
Vladislav Shapovalov
Uriel Orlow
Uriel Orlow
 
AKTUÁLNĚ! Brud: Thingamajig 03/03/2017 16/04/2017 Brud: Thingamajig AKTUÁLNĚ! Universal Hospitality 2 03/03/2017 16/04/2017 Universal Hospitality 2 AKTUÁLNĚ! Wandering Wombs: Full stop (.), Time 03/03/2017 16/04/2017 Wandering Wombs: Full stop (.), Time JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava 09/12/2016 19/02/2017 JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava ROY DA PRINCE 09/12/2016 19/02/2017 ROY DA PRINCE IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda 09/12/2016 19/02/2017 IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) 01/11/2016 AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) MARTIN ZET: | 24/09/2016 27/11/2016 MARTIN ZET: | PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA 24/09/2016 27/11/2016 PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA Anna Franceschini (IT) / André Romão (PT) / Ana Manso (PT) / Iza Tarasewicz (PL) / Diogo Evangelista (PT) / Henning Lundkvist (SW) / Matyáš Chochola (CZ) / Nikolai Nekh (RUS) / Azar Alsharif (NO/IR) / Nuno da Luz (PT) VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ 21/06/2016 11/09/2016 VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ Maxime Boidy + Pierre Paulin + Tan Lin; Kasper Bosmans + Marthe Ramm Fortun, Jan Brož + Barbora Kleinhamplová, ​Elaine Cameron-Weir + Carlos Reyes + Ben Schumacher, Andrew Dorsey, Sonja Engelhardt + Thom Kubli, Jason Hendrik Hansma + Vivian Sky Rehberg, Huang Xiaoli + Li Jinghu + Li Yueyang + Yang Zi + Zhang Xiyuan, K.r.m. Mooney, Parallel Practice; Augustas Serapinas; Allison Somers, Nicholas Aung Sung ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel 21/06/2016 11/09/2016 ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel kurátor: Karina Kottová JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) 16/04/2016 05/06/2016 JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) THOMAS JEPPE: Neo-Lad 16/04/2016 05/06/2016 THOMAS JEPPE: Neo-Lad KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy 16/04/2016 05/06/2016 KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy NEOLASTOSCOPE 26/01/2016 27/03/2016 NEOLASTOSCOPE Matthijs Munnik