Matthijs Munnik: Neolastoscope

Umělec: Matthijs Munnik

Kurátorka: Martyna Laukaitytė

Centrum pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5os 

cop 

e

 

NEW will LAST

“Barvy mohou vzájemně souviset jako hudební souzvuky a podobně jako tyto souzvuky se vzájemně poměřují.” Aristoteles byl přesvědčen, že mezi světlem a zvukem existuje reálný fyzický vztah a že každý tón hudební stupnice má určitou barvu.

Přestože vědci tuto teorii vyvrátili, idea barevné hudby stále inspiruje umělce k navázání neobvyklé spolupráce mezi světlem a zvukem.

AS

Zatímco mnoho umělců pracovalo na barevné hudbě, Oskar Fischinger ji dovedl do nové dimenze, naplňujíc svůj zájem o animované abstraktní filmy.

Kaleidoskopické světelné dílo Neolastoscope vychází z rešerše dějin barevných varhan. Tento nástroj byl vynalezen v pozdním 19. století, poháněn snem o vizuální hudbě: plynoucí modulaci světla, tvarů a barev. Rozkvět barevných varhan přišel ve 20. letech minulého století, když absolvent Bauhausu Ludwig Hirschfeld-Mack vyvinul své Farbenlichtspiele a Thomas Wilfred postavil Clavilux.

as will be COPied

Neolastoscope je soudobým navázáním na tyto rané formy světelného umění. Uvnitř projektoru vytváří kombinace průhledných plastových šablon a polarizačních filtrů vrstvené světlo, umožňující Munnikovi stvořit hypnotické univerzum.  

Kdyby Oskar Fischinger viděl dílo Matthijse Munnika, řekl by to samé jako o své kompozici Optická báseň (1938), “Ve většině z nás hudba vyvolává jasné mentální obrazy sestávající z forem a barev.”

SeE that

“Obraz, který uvidíte, je novým vědeckým experimentem, jehož cílem je vyjádřit tyto mentální dojmy ve vizuální formě.”

LAST is NEW

Je čas najít si svůj vlastní Neo-last-os-cop-e.


Matthijs Munniks - Neolastoscope - Pohled do instalace
Matthijs Munniks - Neolastoscope - Pohled do instalace
Matthijs Munniks - Neolastoscope - Pohled do instalace
Matthijs Munniks - Neolastoscope - Pohled do instalace
Matthijs Munniks - Neolastoscope - Pohled do instalace
Matthijs Munniks - Neolastoscope - Pohled do instalace
Matthijs Munniks - Neolastoscope - Pohled do instalace
Matthijs Munniks - Neolastoscope - Pohled do instalace