THOMAS JEPPE: Neo-Lad

Umělec: Thomas Jeppe

Kurátor: Michal Novotný

Centrum pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5

 

Thomas Jeppe vyvinul metodu abstraktního žurnalismu. Při hromadění výzkumného materiálu, putování kulturní krajinou se náhle setkává s výlučným obrazem, objektem nebo situací - významy nabitým symbolem, který se mu okamžitě ohlašuje jako hledaný cíl. V této vybrané referenci je posléze forma vyvázána z původních souvislostí a v procesu estetizace, na základě podobnosti, spojitosti a náhodnosti vpletena do sítě jiných forem. To umožňuje celkovou reorganizaci jejích možných významů, účelů a možností.

(...) 

Výstava Neo-Lad se formálně pohybuje okolo tématu dandysmu, zápasu mezi společenskými zvyklostmi a nudou. Obecněji je ale o tématu svobody a uvolnění, vymezení a struktury a vlastně tak ztělesňuje i celkový postoj umělce.  

V eseji Neo-Lad, kterou Thomas Jeppe napsal u příležitosti výstavy o subkultuře australských “lads”, městských floutků, odlišujících se zřetelným stylem značkového sportovního oblečení, hovoří o kultuře “tance v ulicích”, “fyzického tance piruety delikvencí, jejímiž partnery jsou autority, městské prostředí a historie” a jejíž hudbou je “zvolená nevyhnutelnost” - rezignace bez zoufalství. Součástí projektu je několik kopií obrazů českého romanticky symbolistního malíře Jana Preislera, které Jeppe sám namaloval. Jedná se převážně o výběr pozdních prací s plošným zdůrazněním, zjednodušenými tvary a výraznou intenzitou barev. Jejich přestylizovaná nedbalost podporuje zobrazené nečasově snové mládí v jakési prázdnotě. Vidíme však vždy jen o výřezy, které rámuje diagonální šestiúhelník, grafický prvek dobového reklamního vyobrazení komplexu Lucerna v ptačí perspektivě z knihy Václava M. Havla Mé vzpomínky. Ten Preislerův obraz zároveň restriktivně vykrajuje, současně však do něj vnáší asymetrickou dynamičnost. Chronologickou paralelu dále vytvářejí i zvětšené autentické fotografie australských teenagerů přelomu tisíciletí a jejich městského, převážně nočního života. Ty prostupuje pocit ledabylosti, ale zároveň univerzálnosti. Jeppe předělal i několik Preislerových plakátů, jako u fotografií je doplňují proklamativní věty z textu Neo-Lad, tentokrát však ručně vymalované Preislerovým symbolistně secesním fontem písma. 

(...) 

Všechna díla vystavená v galerii FUTURA vznikla během 6-týdenní produkční rezidence v Praze rámci programu A.I.R. FUTURA.

 

BROŽURA K VÝSTAVĚ


Thomas Jeppe, Neo-Lad, installation view
Thomas Jeppe, Neo-Lad, installation view
Thomas Jeppe, 'Arena (1)', 2016
Thomas Jeppe, 'Arena (1)', 2016
Thomas Jeppe, 'My Memories (Ravine), 2016
Thomas Jeppe, 'My Memories (Ravine), 2016
Thomas Jeppe, Nao- Lad, installation view
Thomas Jeppe, Nao- Lad, installation view