Marek Meduna: Horko a mlha

25/4/2017- 11/6/2017

Vernisáž 25/4/2017 18:00

Centrum pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5

 

Výstava Marka Meduny (1974, Praha) se zabývá figurací jako zdůrazněním ambivalentního a dezorientačního dopadu obrazů. Řetězec stereotypů západních masových médií, stylisticky se pohybující mezi učebnicovou kresbou a karikujícím kresleným vtipem naléhá na diváka nemožností koherentní interpretace. Extrémně sexualizované, rasistické, xenofobní, islamofobní, antisemitské, obscenizované a všeobecně klišeoidní náměty oscilují mezi odporem a fascinovaností. Pocit odporu, avšak neschopnost odvrácení očí, ještě podporuje zobrazení vnitřností, výkalů, genitálií, bradavic a dalších repulzivních elementů. Plátna jsou však zároveň hypnotizující v neustálém tikání očima po jednotlivých propracovaných detailech, zároveň neumožňující divákovi zaostřit na celek.

            Jsou tak současným obviněním a usvědčením diváka z voyerismu a hyenismu. Ve významech zde dochází k rozkolu, kolizi a následnému zhroucení. Jsou tak jakýmisi obrazovými citoslovcemi bez jasného jazykového významu, avšak se silnou emoční odezvou. Výstava v galerii FUTURA je komplexní scenografií začleňující obrazy do celkového sochařsky-instalačního řešení.       Divák sám sebe nachází v jakémsi členitém bludišti bez konce a začátku, kde se jednotlivé segmenty pravidelně opakují. Kýčovitou faleš, ale zároveň i jakousi brutalitu rozřezaných závěsů a svislých řetězů doplňuje říhání, kašlání a zvuky vypouštění větrů postavičky nezaměnitelně podobné současnému americkému prezidentovi animované na pozadí pražských a českých reálií. Zvuky tělesných pochodů i zde asociují jakousi obhroublou malost, ale zároveň i tělesnou blízkost a společně s okolními neustále protěžovanými vulgárně folkorními elementy doplňují autorovo kriticky dvojsmyslné tvrzení že “Česko je součástí světa”.

Michal Novotný

 

BROŽURA K VÝSTAVĚ