Poslouchání hlasů - v rámci projektu EASTERN SUGAR

umělci: Melanie Bonajo, František Demeter, Nicoline Van Harskamp, Satch Hoyt, Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Khvay Samnang, Pilvi Takala 

Hostující projekt: Ula Lucinska & Michal Knychaus 

Kurátorky: Mira Keratová, Caroline Krzyszton 

Architekt výstavy: Tomáš Džadoň

16.1. - 18. 4. 2021

 

Výstava je součástí výzkumného projektu umělkyně Ilony Németh Eastern Sugar, který zkoumá historii cukrovarnického průmyslu a jeho širší společenské či environmentální dopady. Autonomní výstavní projekt LISTENING TO VOICES navazuje na diskurs projektu Eastern Sugar, rozpracovaného již dříve  na platformě mezinárodní spolupráce.


Koncepce výstavy sleduje možné perspektivy dekolonizace budoucnosti, od dekonstrukce existujících koloniálních ideologií vztahovaných k půdě a kapitálu, resp. k bohatství, přes dekolonizaci jazyka, vzdělávání, technologií atd. Ideou výstavy je prostřednictvím decentrovaného polohování adresovat zděděné a nevědomě adaptované, perpetuující opresivní systémy neoliberální post-growth éry, charakterizované zármutkem ze změny klimatu a prohlubujícími se nerovnostmi, které i v době globální pandemie zůstávají dominantním a nepřerušeným společenským konceptem.

 

Cílem výstavního projektu LISTENING TO VOICES je přispět k probíhajícím emancipačním procesům, anticipujícím budoucnost uzdravení a spravedlnosti prostřednictvím psychoanalytických a feministických přístupů: Radikální etika (Radical Ethics) s její psychologií současné traumy a s použitím vztahové perspektivy a empatické projekce, směřující k vzájemnému etickému spoluutváření se s druhými (Others); Etika péče (Ethics of Care), která na rozdíl od myšlenky tzv. Univerzální spravedlnosti (Universal Justice) a abstraktních principů morálky, pojednává rámce spravedlnosti přes Vztahovou etiku (Relational Ethics) rozvíjenou prostřednictvím jednotlivých vztahových aktů v konkrétních životních situacích a osobitnou odpovědností vůči druhým, kteří jsou specifickými individui.


Vizuální reprezentace a estetická reflexe sociálních či politických konfliktů má směřovat k senzibilizaci diváka, zkoumání etického rozměru politické akce a k osvobozující vizi světa rovnosti: od zpochybňování fixovaných norem chování (P. Takala) po situované učení (S. Hoyt), přes angažovanost digitálního ekofeminismu (M. Bonajo) a tradiční kulturní rituály vztahující se k environmentálním dopadůmneokolonialismu (K. Samnang) ke kritice nové (kapitalistické-konzumní) etiky komodifikující potřeby (F. Demeter) – od solidarity a inkluzivní spravedlnosti (T. Kilpper, M. Ricciardo) k dialogické angažovanosti dystopického feminismu (N. Van Harskamp), k aktu fiktivního jazyka sociálních konstruktů a sdílených představ.


M. Keratová


EASTERN SUGAR je mezinárodní, mezioborový projekt z oblasti současného vizuálního umění se silným zaměřením na umělecký výzkum. Projekt prezentuje aktuální aspekty evropské historie na případu cukrovarnického průmyslu ve střední Evropě. Metodami uměleckého výzkumu, kurátorské kooperace, vytvářením nových uměleckých děl, pěti mezinárodními skupinovými výstavami, participativními instalacemi, veřejnými a vzdělávacími programy a komplexními mezioborovými publikacemi projekt zkoumá proces odklízení středoevropské cukrovarnické produkce. Tento pohled nám umožňuje chápat cukr jako metaforu Evropy a světa v jejich neustálé transformaci. EASTERN SUGAR usiluje o upření pozornosti na historii cukrovarnického průmyslu ve střední Evropě a jeho umístění na celosvětovou mapu příběhu cukru. Zároveň neopomíná ani koloniální vliv minulosti i přítomnosti.


Výstava je realizována s podporou: Creative Europe, Visegrad Fund, KULT Minor. 
 
 
Pilvi Takala, The Stroker, 2018 a Satch Hoyt, Ruler 1, 2016-20
Pilvi Takala, The Stroker, 2018 a Satch Hoyt, Ruler 1, 2016-20
Satch Hoyt, Ruler 1, 2016-20
Satch Hoyt, Ruler 1, 2016-20
František Demeter, Architecture of homelessness, 2020
František Demeter, Architecture of homelessness, 2020
František Demeter, Architecture of homelessness, 2020
František Demeter, Architecture of homelessness, 2020
František Demeter, Architecture of homelessness, 2020
František Demeter, Architecture of homelessness, 2020
Nicoline Van Harskamp, PDGN, 2016
Nicoline Van Harskamp, PDGN, 2016
Nicoline Van Harskamp, PDGN, 2016
Nicoline Van Harskamp, PDGN, 2016
Satch Hoyt, Ruler 4, 2016-20
Satch Hoyt, Ruler 4, 2016-20
Satch Hoyt, Ruler 4, 2016-20
Satch Hoyt, Ruler 4, 2016-20
Kvay Samnang, Popil, 2018
Kvay Samnang, Popil, 2018
Kvay Samnang, Popil, 2018
Kvay Samnang, Popil, 2018
Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Inventories of Escape, 2014 – 2020
Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Inventories of Escape, 2014 – 2020
Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Inventories of Escape, 2014 – 2020
Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Inventories of Escape, 2014 – 2020
Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Inventories of Escape, 2014 – 2020
Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Inventories of Escape, 2014 – 2020
detail
Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Inventories of Escape, 2014 – 2020
Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Inventories of Escape, 2014 – 2020
Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Inventories of Escape, 2014 – 2020
Thomas Kilpper & Massimo Ricciardo, Inventories of Escape, 2014 – 2020
Satch Hoyt, Michezo Ya Watoto (Children's Games in Swahili), 2014
Satch Hoyt, Michezo Ya Watoto (Children's Games in Swahili), 2014
Satch Hoyt, Michezo Ya Watoto (Children's Games in Swahili), 2014
Satch Hoyt, Michezo Ya Watoto (Children's Games in Swahili), 2014
Satch Hoyt, Michezo Ya Watoto (Children's Games in Swahili), 2014
Satch Hoyt, Michezo Ya Watoto (Children's Games in Swahili), 2014
Melanie Bonajo, Night Soil / Fake Paradise, 2014
Melanie Bonajo, Night Soil / Fake Paradise, 2014
Mélanie Bonajo, Night Soil / Fake Paradise, 2014
Mélanie Bonajo, Night Soil / Fake Paradise, 2014
Satch Hoyt, RIDE CYCLE:  Antiphonal Four Unfolded, 2020
Satch Hoyt, RIDE CYCLE: Antiphonal Four Unfolded, 2020
Satch Hoyt, RIDE CYCLE:  Antiphonal Four Unfolded, 2020
Satch Hoyt, RIDE CYCLE: Antiphonal Four Unfolded, 2020