Yakov Kazhdan: Práce

23. 10. 2012 - 25. 11. 2012

Vernisáž: 11. 8. 2020, 18:00

Kurátor: Michal Novotný

Centrum pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5


Yakov Kazhdan (1973) žije v Moskvě

Práce Yakova Kazhdana spojuje rozdílné žánry a techniky, avšak inspiruje se převážně praxí převzanou z kinematografie a divadla. Kazhdanova poetika se soustředí na jeho reflexi společenského kontextu, která je kritickým výzkumem zacíleným na mechanismy kontroly a podmínky individuální vůle. V jeho narativních video pracích komentuje historii filmu a video produkce a připravuje situace
vytvořené pro další dokumentaci.

Výstava "Práce" vypráví příběh o rozdílných druzích lidské práce. Video staví převážně na materiálu přivezeném z Moskvy a znovu objevuje postavení "pozorujícího" a "jednajícího" těla. Podobně konstatuje i skutečnost, že video jakožto umělecké médium dnes hraje ve výstavní praxi roli malby.

Yakov studoval na Institutu pro současné umění v Moskvě (2000). Před začátkem jeho umělecké kariéry také dokončil Moskevskou státní akademii geologie. Zúčastnil se zúčastnil řady mezinárodních a Ruských výstav, například Modernikon (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,Turin, Italy), Lessons of History (Palais de Tokyo, Paris), doprovodného programu 2d, 3rd a 4th Moscow Biennale, samostatně
vystavoval v Moscow Museum of Modern Art a Russian National Centre for
Contemporary Art, jako režisér se zúčastnil Moscow International Film Festival (2009). Jeho práce jsou zastoupeny v řadě soukromých a státních sbírek v Rusku a mimo něj.