Martin Horák: If I were someone else, I would live somehow else

11. 9. 2012 - 14. 10. 2012

Vernisáž: 11. 9. 2012

Kurátor: Michal Novotný

Centrum pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5

 

Martin Horák se ve své práci soustředí na pojeti vlastní identity jako rozpačitého provinčního výtvarníka. Ve svých dílech tak komentuje umělecký provoz z pozice outsidera žijícího na periferii, ne již nejmladšího umělce, který však stále beznadějně čeká na ocenění, outsidera jehož možnosti jsou již předurčené, ale

který také sám s vlastní tvorbou bojuje. Činí tak však samozřejmě s nadsázkou a ironií, s častým přeháněním. Konstatování vlastních mindráků je také i v oné ironii a přehánění jemné a kultivované, zároveň velmi vtipné, odvážné a břitké, jak je tomu například u Horákova díla-konstatování Nejlepší Olomoucký výtvarník. Ve výsledku tak Horák omezenost soustředění se na sebe sama jakoby s jejím o to větším uzavíráním o to více překračuje. Vyvíjí velmi specifickou a těžko zařaditelnou estetickou formu na rozhraní mezi starómódním a odkazy na dějiny umění a nejnovějšími pomíjivými trendy. Jeho díla poté stojí na jakési poctivosti a
stabilitě jasně definované myšlenky, kterou však samotná realizace i díky své formě narušuje a jakoby od ní ulétá pryč. Výsledek přes jeho zřejmou přítomnost tak může interpretačně fungovat zcela mimo samotné téma sebelítosti provinčního umělce a dotýkat se spíše obecných a závažných témat délky lidského
života, průběhu a výsledků lidské práce nebo rozdílu mezi jednotlivými místy v našem světě o kterých poté jednotlivá díla pojednávaji čistě a s naprostou formální suverenitou.
Martin Horák se narodil a celý život prožil v Olomouci. Studoval déjiny umění, které však nedokončil, živil se jako kurátor a dramaturg i mnoha jinými neuměleckými profesemi. Umění se začal věnovat až okolo 30. roku vlastního věku. Jak sám říká hlavně proto, že tehdy pochopil, že by to vlastně mohl dělat také.

www.mkcr.cz


pohled do instalace
pohled do instalace
pohled do instalace
pohled do instalace
Okresní vítěz, 2009
Okresní vítěz, 2009
Konec Léta, 2011-2012
Konec Léta, 2011-2012