Bryan Zanisnik: VÍKENDOVÝ VÁLEČNÍK

5. 6. 2012 - 15. 7. 2012

Vernisáž: 5. 6. 2012

Kurátor: Marco Antonini

Centrum pro současné umění FUTURA, Holečkova 49, Praha 5

 

Víkendový válečník je první výstavou Bryana Zanisnika konanou v České republice a zároveň první retrospektivou tohoto mladého amerického umělce. Zanisnikovo dílo představuje výjimečně konzistentní příklad zapojení umělcovy rodiny. Využitím bohatství pramenícího z objektů, příběhů, legend a talentů, které má Zanisnik téměř na dosah, vytváří na sebe navazující série performancí a fotografických prací, ve kterých se stávají středem pozornosti nejen členové jeho rodiny, ale i téměř nekonečné množství suvenýrů a osobních věcí, které hromadili.

Vytvářením  imersivního prostředí připomínajícím cosi mezi společenskou místností, která vypadá jak po výbuchu a noční můrou majitele či zákazníka secondhandu a zapojením se do nejrůznějších symbolických činností spolu se svými příbuznými, uplatňuje Zanisnik známé konstrukce a domácí prostředí k promítnutí starostí o svou vlastní osobnost a rozvinutí retroaktivních katarzních příběhů.

Libuje si ve zřetelné, nesmlouvavé výstřednosti a přitom maximálně využívá svého zcela originálního smyslu pro humor, který je charakteristickým i pro ty vážné a problematické z jeho prací. Autor shrnuje řadu různých přístupů, které využívají ostatní umělci jeho generace při řešení problémů spojených s rodinným a domácím prostředím. Jeho práce je však kompaktní. Těží přímo z „rodinného dolu“ a během transformace objektů, míst a situací, jež nabíjí významy zcela odlišnými od těch, které nabízí neoficiální výklad jeho díla a přetváří je na něco zcela "jiného", ještě nikdy nezklamal.

To  vše především díky svému smyslu pro humor, úderným jednoduše vtipným poznámkám a zároveň přesvědčivě vnuknutým pocitům ponížení, nedostatečnosti či znechucení. Konečně, a to je možná nejdůležitější, přesto, že je Zanisnikova práce o rodinných vazbách a rituálech, v mnoha ohledech tomu tak není, neboť stejně jako většina jiných uměleckých projektů je pevně ukotvena v úvahách o jeho osobnosti a/nebo celkově o americké kultuře a vlivu normativního, omezujícího prostředí na vývoj člověka.


 

1 / 4