CARE CRISIS

Umělci:Mieke Bal, Ursula Biemann, Maria Galindo, Gabriela Golder, Elżbieta Jabłońska, Gülsün Karamustafa, Andreja Kulunčić, Mau Monleón, Daniela Ortiz, Larisa Sitar, Anneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová

 

Sociolžka: Zuzana Uhde


Kurátoři: David Arlandis, Javier Marroquí

 

Care Crisis je projekt spojující umění a výzkum, který se zaměřuje na fenomén, jež začal být označován jako krize péče. Krize péče odkazuje na změny v každodenních praktikách péče jak uvnitř rodiny, tak ve veřejné sféře v návaznosti na negativní ekonomické změny a proměny práce v době neoliberální globalizace. Zatímco ženy vstoupily do – tradičně mužského – světa placené práce, pouze malé změny se odehrály v genderové dělbě práce a společenské organizaci placené práce. Tyto změny se setkávají s procesy intenzivního šíření kapitalismu, které vedou ke komodifikaci všech aspektů života společnosti, včetně péče. Krize péče se projevuje jak deficitem péče potřebné pro rozvoj jedince a společnosti, tak proměnou společenské organizace péče v podobě jejího ztržnění.

Moderní společnost je organizována na základě odlišení produktivní práce a reprodukční práce, tj. uchováváním věcí a praktikami péče. Toto rozdělení mohlo být ustaveno díky genderové dělbě práce, v níž byla produktivní práce tradičně připsána mužům a péče ženám. Tento systém byl dále upevněn fordistickým modelem rodiny, tj. nukleární rodiny v kapitalistickém systému, v jejímž základě stojí tato dělba práce.

Krize péče vzniká na základě současného působení programů strukturálního přizpůsobení a procesu odbourávání západního modelu sociálního státu, demografických změn v západní společnosti a geopolitických nerovností, které vedou čím dál tím více lidí z chudších zemí k migraci, restrukturalizaci rodiny v návaznosti na větší zapojení žen na trhu práce a komodifikaci péče, která je začleňována do procesu akumulaci zisku.

Výstava v Centru pro současné umění FUTURA je součástí širšího projektu, který usiluje o výzkumné angažmá spojující různá pole vědění, přičemž umění je jedním z nich. Umění je zde prezentováno jako výzkum a současně jako produkce znalosti. Především se ale jedná o multidisciplinární projekt, který se pohybuje na pomezí mezi feminismem, sociologií, ekonomií a globálními studii.


Text from Zuzany Uhde

Mieke Bal, Facing: the local in the global, against indifference 


Mieke Bal / Nic nechybí, 2006
Mieke Bal / Nic nechybí, 2006
Videoinstalace
Larisa Sitar / Domácí palác, 2008-dosud
Larisa Sitar / Domácí palác, 2008-dosud
Fotografie
Elzbieta Jablonska / Série Supermatka, 2003
Elzbieta Jablonska / Série Supermatka, 2003
Tisk 5x2,4 m
Andreja Kuluncic / Vně, 2012
Andreja Kuluncic / Vně, 2012
Projekt založený procesu vzniku
 
AKTUÁLNĚ! Brud: Thingamajig 03/03/2017 16/04/2017 Brud: Thingamajig AKTUÁLNĚ! Universal Hospitality 2 03/03/2017 16/04/2017 Universal Hospitality 2 AKTUÁLNĚ! Wandering Wombs: Full stop (.), Time 03/03/2017 16/04/2017 Wandering Wombs: Full stop (.), Time JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava 09/12/2016 19/02/2017 JIŘÍ SURŮVKA: Samostatná výstava ROY DA PRINCE 09/12/2016 19/02/2017 ROY DA PRINCE IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda 09/12/2016 19/02/2017 IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) 01/11/2016 AUTO ITALIA: SHELL CORPORATION (prezentace / presentation) MARTIN ZET: | 24/09/2016 27/11/2016 MARTIN ZET: | PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA 24/09/2016 27/11/2016 PRAVÁ RUKA KOUZELNÍ KA Anna Franceschini (IT) / André Romão (PT) / Ana Manso (PT) / Iza Tarasewicz (PL) / Diogo Evangelista (PT) / Henning Lundkvist (SW) / Matyáš Chochola (CZ) / Nikolai Nekh (RUS) / Azar Alsharif (NO/IR) / Nuno da Luz (PT) VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ 21/06/2016 11/09/2016 VÍCE NEŽ MILENCI, VÍCE NEŽ PŘÁTELÉ Maxime Boidy + Pierre Paulin + Tan Lin; Kasper Bosmans + Marthe Ramm Fortun, Jan Brož + Barbora Kleinhamplová, ​Elaine Cameron-Weir + Carlos Reyes + Ben Schumacher, Andrew Dorsey, Sonja Engelhardt + Thom Kubli, Jason Hendrik Hansma + Vivian Sky Rehberg, Huang Xiaoli + Li Jinghu + Li Yueyang + Yang Zi + Zhang Xiyuan, K.r.m. Mooney, Parallel Practice; Augustas Serapinas; Allison Somers, Nicholas Aung Sung ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel 21/06/2016 11/09/2016 ROBERT ŠALANDA: Pasivní pachatel kurátor: Karina Kottová JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) 16/04/2016 05/06/2016 JIMENA MENDOZA: Pojem vzdálenosti (HROZBA) THOMAS JEPPE: Neo-Lad 16/04/2016 05/06/2016 THOMAS JEPPE: Neo-Lad KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy 16/04/2016 05/06/2016 KASIA FUDAKOWSKI: Maso v okně, bojí se vosy NEOLASTOSCOPE 26/01/2016 27/03/2016 NEOLASTOSCOPE Matthijs Munnik