CARE CRISIS: Kurátoři: David Arlandis, Javier Marroquí

Umělci:Mieke Bal, Ursula Biemann, Maria Galindo, Gabriela Golder, Elżbieta Jabłońska, Gülsün Karamustafa, Andreja Kulunčić, Mau Monleón, Daniela Ortiz, Larisa Sitar, Anneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová

 

Sociolžka: Zuzana Uhde


Kurátoři: David Arlandis, Javier Marroquí

 

Care Crisis je projekt spojující umění a výzkum, který se zaměřuje na fenomén, jež začal být označován jako krize péče. Krize péče odkazuje na změny v každodenních praktikách péče jak uvnitř rodiny, tak ve veřejné sféře v návaznosti na negativní ekonomické změny a proměny práce v době neoliberální globalizace. Zatímco ženy vstoupily do – tradičně mužského – světa placené práce, pouze malé změny se odehrály v genderové dělbě práce a společenské organizaci placené práce. Tyto změny se setkávají s procesy intenzivního šíření kapitalismu, které vedou ke komodifikaci všech aspektů života společnosti, včetně péče. Krize péče se projevuje jak deficitem péče potřebné pro rozvoj jedince a společnosti, tak proměnou společenské organizace péče v podobě jejího ztržnění.

Moderní společnost je organizována na základě odlišení produktivní práce a reprodukční práce, tj. uchováváním věcí a praktikami péče. Toto rozdělení mohlo být ustaveno díky genderové dělbě práce, v níž byla produktivní práce tradičně připsána mužům a péče ženám. Tento systém byl dále upevněn fordistickým modelem rodiny, tj. nukleární rodiny v kapitalistickém systému, v jejímž základě stojí tato dělba práce.

Krize péče vzniká na základě současného působení programů strukturálního přizpůsobení a procesu odbourávání západního modelu sociálního státu, demografických změn v západní společnosti a geopolitických nerovností, které vedou čím dál tím více lidí z chudších zemí k migraci, restrukturalizaci rodiny v návaznosti na větší zapojení žen na trhu práce a komodifikaci péče, která je začleňována do procesu akumulaci zisku.

Výstava v Centru pro současné umění FUTURA je součástí širšího projektu, který usiluje o výzkumné angažmá spojující různá pole vědění, přičemž umění je jedním z nich. Umění je zde prezentováno jako výzkum a současně jako produkce znalosti. Především se ale jedná o multidisciplinární projekt, který se pohybuje na pomezí mezi feminismem, sociologií, ekonomií a globálními studii.


Text from Zuzany Uhde

Mieke Bal, Facing: the local in the global, against indifference 


Mieke Bal / Nic nechybí, 2006
Mieke Bal / Nic nechybí, 2006
Videoinstalace
Larisa Sitar / Domácí palác, 2008-dosud
Larisa Sitar / Domácí palác, 2008-dosud
Fotografie
Elzbieta Jablonska / Série Supermatka, 2003
Elzbieta Jablonska / Série Supermatka, 2003
Tisk 5x2,4 m
Andreja Kuluncic / Vně, 2012
Andreja Kuluncic / Vně, 2012
Projekt založený procesu vzniku